Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XL/481/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:43:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Podgórzynie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:42:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/479/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:41:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:41:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:40:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/476/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:38:58 dodanie dokumentu
Informacja prasowa dla wyborców od Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego Piotr Lewandowski 2018-01-26 13:37:29 dodanie dokumentu
[19] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-26 12:07:19 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2018r. Magdalena Ciszak 2018-01-25 15:36:30 usunięcie załacznika
Plan postępowań na 2018r. Magdalena Ciszak 2018-01-25 15:31:29 dodanie dokumentu
Miejski Ośrodek Sportu w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-24 13:14:40 edycja dokumentu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Piotr Lewandowski 2018-01-24 12:56:27 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-24 12:55:06 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Januszkowie Piotr Lewandowski 2018-01-24 12:54:55 edycja dokumentu
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-01-24 12:23:40 usunięcie załacznika
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-01-24 12:06:24 dodanie dokumentu
[2] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-01-23 16:02:11 edycja dokumentu
[2] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-01-23 16:01:34 dodanie dokumentu
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 ? Etap II. Magdalena Ciszak 2018-01-23 10:53:28 dodanie dokumentu
Hałas Sebastian zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie od 2017-12-04 Piotr Lewandowski 2018-01-22 09:07:07 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 22.01.2018 - 24.01.2018 Łukasz Lisiecki 2018-01-19 10:42:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na XL sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 26 stycznia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-01-19 10:40:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 11/Kd/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin. Marcin Czechorowski 2018-01-18 13:59:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 8/D/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok Marcin Czechorowski 2018-01-18 13:58:32 dodanie dokumentu
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji Bogumiła Czaj 2018-01-18 13:36:05 edycja dokumentu
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji Bogumiła Czaj 2018-01-18 13:35:20 dodanie dokumentu
[ZB_8-2018] w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań technicznych w zakresie kanalizacji w miejscowości Bożejewice i Bożejewiczki Mateusz Świtała 2018-01-18 11:35:49 dodanie dokumentu
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin Magdalena Ciszak 2018-01-17 14:55:37 usunięcie załacznika
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin Magdalena Ciszak 2018-01-17 14:48:23 dodanie dokumentu
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-01-17 08:25:07 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-16 16:53:52 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-16 16:43:29 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-16 16:43:25 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2018-01-16 12:45:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wszczęciu postępowania dla inwestycji- Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin. Piotr Kowalczyk 2018-01-16 09:21:44 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-01-12 13:43:54 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-01-12 13:43:34 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-01-12 13:41:40 usunięcie załacznika
[ZB_5-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Karol Osiński 2018-01-12 09:04:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Piotr Lewandowski 2018-01-11 15:32:57 dodanie dokumentu