Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[19] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-12-29 13:17:01 edycja dokumentu
[19] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-12-29 13:16:08 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 09.01.2018 -30.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 12:09:48 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 05.12.2017 -04.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 12:05:13 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 05.12.2018 -04.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 12:02:49 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 09.01.2018 -30.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 11:59:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 15/Dpr/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2017-12-28 14:17:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 20/WPF/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2017-12-28 14:16:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 20/P/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2017-12-28 14:16:11 dodanie dokumentu
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza Bogumiła Czaj 2017-12-28 12:58:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie UA.6470.1.452.2017 Piotr Kowalczyk 2017-12-22 12:50:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie UA.6470.1.452.2017 Piotr Kowalczyk 2017-12-22 12:49:37 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2018 r. Katarzyna Królikowska 2017-12-22 12:42:30 dodanie dokumentu
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- nabiał i, artykuły spożywcze Daniel Kowalski 2017-12-21 13:11:45 dodanie dokumentu
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-12-21 07:26:36 edycja dokumentu
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- mrożonki, pieczywo, ryby, jaja Daniel Kowalski 2017-12-19 15:29:10 usunięcie załacznika
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- mrożonki, pieczywo, ryby, jaja Daniel Kowalski 2017-12-19 15:28:10 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej Sławomir Chrośniak 2017-12-18 08:44:40 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w 2018 roku Mateusz Świtała 2017-12-15 10:48:14 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku Mateusz Świtała 2017-12-15 10:46:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 grudnia 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-12-14 08:52:46 dodanie dokumentu
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-12-14 07:20:34 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Marcin Czechorowski 2017-12-11 15:21:58 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Marcin Czechorowski 2017-12-11 15:20:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Kowalczyk 2017-12-11 10:56:39 dodanie dokumentu
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- nabiał, mięso i wędliny, owoce i warzywa, artykuły spożywcze. Daniel Kowalski 2017-12-08 12:54:08 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-12-06 12:04:30 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-12-06 12:03:31 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-12-06 12:03:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, Żnin ul. Fabryczna Sławomir Chrośniak 2017-12-06 12:02:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, Żnin ul. Brzozowa- Leśna Sławomir Chrośniak 2017-12-06 12:00:14 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2017-12-06 11:57:21 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Sławomir Chrośniak 2017-12-06 11:56:04 dodanie dokumentu
[ZB_235-2017] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-12-06 08:47:57 edycja dokumentu
[ZB_235-2017] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-12-06 08:47:26 usunięcie załacznika
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 06.12.2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:54:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/465/2017 w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów na potrzeby jednostek obsługiwanych. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/464/2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:13:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/463/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:13:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/462/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:12:10 dodanie dokumentu